Daily Archives 11/16/2015

PŁATKI KWIETNE

Czym jest ciało fizyczne? Niczym. Truchłem marnym. Przedmiotem zdanym na rozkład, na gnicie. Szmatą jeno martwą, uwagi niegodną. Tylko duch, czyli rozum i wola, wcielają weń subtelne czucia, nadają treść i znaczenie życiu. Rozum i wola kierują naszym przeznaczeniem, a stąd wniosek logiczny: wszelkie niedomagania fizyczne z ducha biorą początek, z zachwianej równowagi nerwowo-psychi- cznej, z emocji. Tę dziedzinę jedynie należy leczyć, w niej szukać przyczyn zachorowania. Do takiego wniosku doszedł dr Edward Bach, lekarz niemiecki, praktykujący na początku tego stulecia w Londynie na znanej ulicy Harley, do której tylko sławom wstęp jest otwarty. Któregoś dnia dr Edward Bach, ku zdumieniu pacjentów, porzucił nagle intratną i zaszczyt przynoszącą ulicę Harley i przeniósł się do najdzikszego zakątka Walii, gdzie poświęcił się zbieractwu dziko rosnących kwiatów. Przeniósł się tam, bowiem doszedł do przekonania, że Natura i tylko Natura zdolna jest leczyć cierpienia drogą poprawy psychonerwowego systemu.

czytaj więcej

Woda, słońce i… homeopatia

Należy tu podkreślić, że prawie wszyscy jasnowidze stale sentymentalna, w miarę łagodna muzyka. Po dłuższej chwili zaczyna mówić – kto?… Sam Holoubek. Mówi powoli, skandując wyraźnie każdą zgłoskę, stara się artystycznie modulować glos i dostosować do muzyki. Holoubek mówi mniej więcej tak:

czytaj więcej