Daily Archives 12/02/2015

SIŁA WODY

Działanie na pewne określone strefy ciała oraz wpływ tego działania na funkcjonalność narządów wewnętrznych badał także przez długie lata nasz dr Jan Żniniewicz w Poznaniu. Potrafił on z pomocą swojej siostry, Janiny, zbadać z górą 50 000 chorych i zdrowych, stosując na nich i na sobie ponad 200 000 eksperymentalnych i leczniczych zabiegów. Nie były to bynajmniej nakłuwania igiełkami ani przypiekanie hubą, lecz polewanie cienką a silną strugą zimnej wody. Na podstawie tych osobistych wieloletnich dociekań opracował dr Żniniewicz dokładne programy postępowania w poszczególnych wypadkach chorobowych, a także metody profilaktyczne hartowania ciała. Opublikował on dwa podręczniki. (Niestety, styl ich nazbyt zawiły i chaotyczny układ nie wpłynęły dodatnio na rozpowszechnienie tego skądinąd rewelacyjnie nowego podejścia do dziedziny wodolecznictwa.) Metoda i rozumowanie dr. Żni- niewicza nie odbiega daleko od akupunktury. Jego wynalazek, jako rodzimy, zasługuje na większą uwagę i głębsze teoretyczne opracowanie. Niestety, ani on sam, ani nikt DO nim nie potrafił tego naukowego odkrycia odpowiednio fareklamować i wprowadzić na rynek międzynarodowy.

czytaj więcej

Dr Krukowski i jego zdanie

Znaczenie nerwów rdzeniowych najłatwiej ocenić w praktycznej obserwacji ich wpływu na wszelkie bóle nerwicowe: serca, żołądka czy jelit. Dr Krukowski opisuje wiele ciekawych spostrzeżeń.

czytaj więcej

Wysokowoltażowe fotografowanie

Wysokowoltażowe fotografowanie stosowane już było przez wielu eksperymentatorów w USA, Francji, CSRS i Rosji, ale naukowe uzasadnienie dali im dopiero W. Kir- lian, W. Adamenko i W. Iniuszin z ZSRR. Powinno nas szczególnie zainteresować, że właściwym odkrywcą elektrograficznej fotografii z elektrycznych emanacji był Polak, Jakub Jodko-Narkiewicz, który wystawiał swoje rewelacyjne zdjęcia na ekspozycji Rosyjskiego Towarzystwa Techników w roku 1898!

czytaj więcej