Daily Archives 12/15/2015

Pokrewieństwo psychiczne

Najlepszym, niezbitym dowodem istnienia jakiegoś psychicznego „dubletu” jest pokrewieństwo psychiczne, a nawet całkowita wzajemna zależność bliźniąt pochodzących z jednego jaja płodowego. Przykładów takiej spójni mamy bez liku, są stwierdzone komisyjnie przez wiele powag i autorytetów. Nie miejsce tutaj na ich wyliczanie, przytoczę jeden tylko, który w zupełności winien wystarczyć i przekonać. Oto w szwedzkim miasteczku Torsaaker żyli właśnie tacy bliźniacy. Gdy jeden z nich uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, drugi (który był daleko i nic o tym wypadku nie wiedział) dostał silnych bólów w miejscach poranienia brata, tak że musiała go wziąć do szpitala karetka pogotowia. Cierpiał tak długo, aż brat wyzdrowiał. Odtąd obaj mieli trudności w nauce -jeden z powodu doznanego urazu czaszki, drugi po prostu z psychicznej solidarności. Kiedy pierwszemu sprawiono okulary, drugiemu także wzrok się pogorszył. Podobny wypadek miał miejsce także w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza we Lwowie, gdzie stwierdzono u bliźniaków identyczny proces myślenia i postępowania. Celem łatwiejszej kontroli w nauce rozsadzono ich jak najdalej od siebie. Nic nie pomogło. Wszystkie wypracowania i matematyczne zadania podobne były do siebie jak dwie krople wody. Błędy się powtarzały.

czytaj więcej

BARWY OCZU I DUSZY CZ. II

A zrodziło się to podobno na Węgrzech, gdzie zupełnie przypadkowo pewien chłopak zauważył w dużym oku złapanej sowy ciemną, bardzo wyraźną smugę w kształcie miotełki, która pojawiła się tam w chwili, gdy sowa złamała nogę. Zastanowiło to chłopca. Pielęgnując sowę, obserwował dalej zachodzące w jej dużym oku zmiany. Zauważył, że dziwna smuga z dnia na dzień coraz bardziej się kondensuje, a miotełka łączy się we wrzeciono. Po całkowitym zrośnięciu się nogi pozostała tylko czarna kreska na tęczówce oka.

czytaj więcej