Daily Archives 07/17/2017

Temat radiestezji cz. II

Jak już ustaliliśmy, według radiestezji każdy pierwiastek i każda bakteria lub drobina wytwarza swoisty związek promieniotwórczy z otoczeniem, jest to tak zwane podstawowe, czyli fundamentalne promieniowanie. Niestety, nie da się opracować i zanotować tych stałych cyfr, są one różne dla każdego badacza i odpowiadają tylko jego indywidualnemu biomagnetycznemu ładunkowi. Na tym właśnie polega trudność kontroli naukowej radiestezyjnych osiągnięć. Niczego się tu nie da uogólnić ani udokumentować, dlatego właśnie radiestezja musi pozostać w sferze niepoważnych argumentacji.

czytaj więcej