AKUPUNKTURA CZ. II

Przystępując do obiektywnego referowania owej staro- chińskiej filozofii, z której oczywiście początek wzięła i akupunktura, musimy zacząć od In i Jang – dwóch zasadniczych biegunów życia, znanych zresztą i z innych filozofii świata (Ormuzd-Aryman). Jang – to pierwiastek dobra, szczęścia, światła – uosobienie raju i nieba. Przeciwstawia się on złu, czyli ciemności i materializmowi ziemi. Odwieczna walka tych wrogich sobie a przeciwstawnych elementów wymaga zachowania równowagi i ta równowaga właśnie, ten wymagany bilans stanowi o zdrowiu.

W każdym przejawie życia należy badać wzajemny stosunek tych elementów. Tysiącletnie doświadczenia mędrców chińskich wypracowały stały system oznakowania, gdyż pamiętać należy, że Jang ma znak polaryczny plus, podczas gdy In stanowi minus, na przykład: światło jest pozytywne i aktywne, podczas gdy cień jest pasywny i negatywny zewnętrzna strona ciała ma znak plus, podczas gdy wnętrze jest pasywne i negatywne. Ale to tylko ogólnikowe określenie, gdyż to nasze wnętrze rozpada się na tysiące przeciwstawnych sobie elementów.

Do grupy negatywnej In należą: wątroba, serce, śledziona, płuca, jelito grube, do grupy zaś pozytywnej Jang należą: żołądek, jelito cienkie, pęcherzyk żółciowy i pęcherz moczowy. Znajomość tego znakowania stanowi podstawę wiedzy lekarskiej, zwłaszcza chirurgii, gdyż polaryzacja ta podlega prawom fizycznym przyciągania i odpychania. Za przykład weźmy ciało mężczyzny: jego strona przednia jest negatywna (In), a. tylna (plecy) pozytywna (Jang). Odwrotnie jest u kobiety. Oczywiście, bywają wyjątki. Na tym opiera się zasada seksualnego przyciągania i odpychania. Przyjmując zasadę In-Jang, zrozumiemy łatwo, dlaczego serce kobiety przeszczepione mężczyźnie spowodowało w Afryce Południowej śmierć pacjenta. Chirurg chiński takiej operacji nigdy by nie przeprowadził.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>