BARWY OCZU I DUSZY CZ. III

Przyczyną zabarwień p.ierścieniowatych dokoła tęczówki na granicy z białkówką jest zwykle zatrucie lekami, tytoniem lub produktami moczu w chronicznych stanach chorobowych. Te obwódki mgliste, żółte i ,,brudne” łatwo zauważyć.

Białe znaki zwiastują odkładanie się jakichś soli (reumatyzm, arterioskleroza itp.). Znaki ciemne oznaczają stany ostre, zapalne im ostrzej występują, im są czarniejsze, tym gorszy i świeższy jest stan chorobowy odnośnego narządu.

Pierścienie wiążą się ściśle z systemem nerwowym, dlatego rzucają podejrzenie na tło nerwicowe danych zmian zapalnych. Rozpatrzmy teraz rozmaite formy znaków. Krótkie linijki oznaczają zapalenie początkujące, bardzo wczesne im dłuższa linia, tym gorzej. Zygzak świadczy o spazmatycznych bólach, jeżeli na takiej linii wystąpią jeszcze ciemne ny kropki, to grozi paraliżem (nerwowym). Zamazane obłoczki są znakiem zapalnych stanów błony śluzowej lub przepony, oczywiście ważną jest rzeczą określić ich położenie. Jeżeli leżą tuż przy źrenicy, wówczas dotyczą żołądka. Najważniejsze i najpopularniejsze znaki, to miotełki. Jeżeli są drobne i mieszczą się w polu jakiegoś narządu, dotyczą jedynie jego zmian jeżeli są długie i rozciągają się na całą strefę (mięśniową lub kostną), oznaczają stan zapalny całej tkanki. Czarne punkty znaczą owrzodzenia albo rany złamania. Gdy się one goją, zjawia się dokoła nich cieniutki pierścień. Oczywiście, wszystko co tutaj podaję, nie wyczerpuje tematu. Jest to telegraficzny skrót, wprowadzający jedynie czytelnika w tę ciekawą dziedzinę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>