Czarodzieje radiestezyjnych

Olbrzymia większość „czarodziejów” radiestezyjnych określa także wartość potraw oraz leków za pomocą pendulum. Umieszcza się je pomiędzy przedmiotem a badanym klientem (pacjentem). Jeżeli obroty pendulum są pozytywne (w kierunku strzałki zegarka), to wzajemny stosunek badanych obiektów także jest pozytywny. Jeżeli obroty są w kierunku odwrotnym, to stosunek ten jest negatywny. Tu nadmienić należy, że u niektórych radiestetów

Diagram służący do umiejscowienia choroby na podstawie próbki krwi, moczu lub jakiegoś przedmiotu należącego do pacjenta „dobro” oznacza obracanie się wahadła, a „zło” jego oscylację (wahanie się). Te cechy należy indywidualnie wypróbować.

Podobne „magiczne” zabiegi możemy wykonywać wahadłem nad kurzymi jajami. Ostry koniec jaja w tym wypadku ma być zwrócony ku północy. Nasze przedramię lewe ma leżeć na stole tuż obok jaja, także zwrócone dłonią w kierunku „N”. Jeżeli pendulum da wahania wzdłużne, to znaczy, że jajo nie jest zapłodnione. Jeżeli otrzymamy obroty pozytywne, to znaczy, że wylęgnie się kogut i odwrotnie – krążenie negatywne oznacza kurę.

Niektórzy radiesteci rozpoznają płeć płodu w jaju odrębną metodą: razem z pendulum biorą oni w prawą rękę pióro koguta lub kury. Reakcja wykaże pleć zapłodnienia. Oczywiście, brak reakcji przy próbie obu piór świadczy o tym, że jajo jest „steril”. Testy te przynoszą olbrzymie korzyści w hodowli drobiu. Przy większej wprawie można tą drogą osiągnąć 100% trafności rozpoznania, ale podobno już po rozpoznaniu stu pięćdziesięciu jaj następują liczne błędy z powodu zmęczenia. płodu ludzkiego, prowadząc wahadło nad brzuchem ciężarnej kobiety, ale w tym wypadku trzeba mieć wielką wprawę, do której można dojść tylko dzięki praktyce klinicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>