Czesław Klimuszko – opis

Powtarzam, takich i tym podobnych przykładów można przytaczać bez liku i bez końca, ale cóż z tego, ludziom nauki nie wystarczą one za dowód. Potrzebne są protokoły licznych autorytetów, a tych przecież w danej chwili nie było.

Dlatego opiszę tu jeszcze parę posiedzeń o charakterze badawczo-naukowym, których przebieg i wyniki zostały zaprotokołowane i podpisane przez obecnych. Posiedzenie pierwsze eksperymentalne Sekcji Bioelektro- nicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Warszawie, odbyte w mieszkaniu przewodniczącego sekcji, dr. med. Chmielewskiego, w dniu 15 X 1963 r.

Obecni: profesor J. Szuleta – biologia UW, p. J.T. – adiunkt, wydział przyrodniczy US, dr S.K., dr med. F. Chmielewski, J.K. Chmielewska, córka doktora. Na wstępie profesor Szuleta wręczył Klimuszce trzy fotografie do zbadania.

Zdjęcie pierwsze. Czesław Klimuszko oświadczył, że człowiek ten zginął w powstaniu warszawskim i dotąd leży pod gruzami domu między Cytadelą a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Zdjęcie drugie. Czesław Klimuszko oświadczył: człowiek ten także został zabity podczas powstania warszawskiego.

Zdjęcie trzecie. Czesław Klimuszko mówi: chyba nie żyje albo ciężko chory na serce. Wszystkie trzy stwierdzenia całkowicie prawdziwe. Następnie pani J.T. wręczyła swoją fotografię. Klimuszko nie znał jej przedtem. Obejrzawszy, wykrzyknął: widzę koło niej pełno słoików, probówek i ziół! Pod lewą piersią ta pani ma sporą brodawkę. Miała ona narzeczonego, ale nie warto go żałować. To człowiek nieciekawy. Mieszka z żoną pod Warszawą. Ma dzieci. Nie może pani jeszcze przeboleć straty swojej ułomnej siostrzyczki. Miała ona garb.

Cały powyższy opis wywołał okrzyk zdumienia. Ani jednego błędu. Protokół został sporządzony i podpisany przez obecnych. Drugie posiedzenie Sekcji Bioelektronicznej odbyło się w następnym roku, 1964, w tymże mieszkaniu. Obecni: prof. biologii K. Bogdański, prof. biochemii M. Szulc, dr inż. Kwiatkowski, dr S. Grabiec, dr med. F. Chmielewski z córką.

Przebieg eksperymentów podobny. Odczytywanie bezbłędne. Między innymi Czesław Klimuszko przepowiedział olbrzymią powódź w północnej Italii (Florencja, Wenecja, Mediolan). To właśnie nastąpiło w dwa lata później.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>