Dr Burr i jego obserwacje

Trzy lata zajęło prof. Burrowi samo tylko konstruowanie odpowiednich narzędzi mierniczych. Badali przez te lata codziennie wszystkie pacjentki w klinice, aż doszli do zasadniczego przekonania, że w środku okresu przedmen- struacyjnego u każdej kobiety woltometr wykazuje znaczny wzrost napięcia, które trwa raniej więcej 24 godziny. Wówczas to samo zjawisko zaczęto obserwować na króliczych samiczkach. Wiedząc, że w 9 godzin po spółkowaniu następuje u nich owulacja, drażniono szyjkę maciczną sztucznie, aby po 9 godzinach założyć woltometr (katoda na szyjce macicznej – elektroda na powierzchni brzucha). W momencie pękania pęcherzyka i wyzwalania się jaja (owulacja) strzałka woltometra gwałtownie podskakiwała. Po operacyjnym otwarciu jamy brzusznej owulację badano pod mikroskopem, w uśpieniu. Dalsze obserwacje wykazały, że owulacja i menstruacja nie zawsze chadzają w parze i dlatego obliczenia antykoncepcyjne często zawodzą. Prof. Burr doszedł do tego, że woltometrem regulował zapłodnienia i tą drogą niejednemu bezdzietnemu małżeństwu umożliwił zdobycie potomstwa. Dr Langman w szpitalu Bellone w N.Y. zbadał z górą 1000 pacjentek, kładąc katodę na szyjce macicznej, a elektrodę na fałdach brzucha. Drogą obserwacji skoków woltometra wykrył 95 złośliwych nowotworów. Dr Leonard J. Ravitz stwierdził zależność napięcia siły życiowej od głębokości snu hipnotycznego.

Dr Burr przeprowadził także wiele bardzo ciekawych obserwacji na drzewach. Zauważył mianowicie zależność wahań strzałki woltometra od pory dnia, pozycji księżyca itp. Tak więc ludowo-ogrodnicze, rzekomo tradycyjne „przesądy” nabrały w tym świetle naukowego znaczenia. Żeby być pewnym, że pomiary woltometra dotyczą promieniotwórczej siły witalnej, dr Burr kładzie między elektrodę a ciało badane tak zwany most asekuracyjny, czyli warstwę neutralnej pasty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>