Filozofia Wschodu a europejska eksperymentalna nauka

Na terenie Polski mieliśmy przed wojną, a i teraz mamy najdoskonalszych jasnowidzów-lekarzy o międzynarodowej sławie. Wielu z nich skromnie a lękliwie chowa się dziś w cień przed zarzutem szarlatanerii. Tymczasem na Zachodzie, a nawet nie tylko na Zachodzie, lecz i w sąsiednich republikach socjalistycznych, wyszukuje się ciekawsze fenomeny, bada się je naukowo. Obecny na sali tegoż praskiego Kongresu radziecki jasnowidz, Tofi Dadzew, mówi, że w wieku dwudziestu lat przeczytał w gazecie wezwanie, aby ludzie o zdolnościach parapsychicznych zgłaszali się do Instytutu w Moskwie. Czyż możliwe byłoby takie ogłoszenie w Polsce? My mianem znachorstwa kamienujemy każde zjawisko nadnaturalne. Dadzew zjawił się w Instytucie Badań Parapsychicznych i odtąd notuje się naukowo każdy jego krok na drodze jasnowidztwa. Na sali Kongresu w Pradze rozpoznaje on w tłumie jednostki wskazane mu drogą telepatii.

Szukając dalszych analogii pomiędzy filozofią Wschodu a naszą europejską eksperymentalną nauką, zwróćmy uwagę na prace dr. Martina Rudefera, który, obserwując działanie reaktorów atomowych, doszedł do wniosku, że bioenergetyka jest niczym innym, jak tylko ruchem znikomych cząsteczek materii nazwanych neutrino. Poruszają się one z szybkością światła, a nie posiadają właściwości magnetycznych. Masa ich równa się prawdopodobnie zeru. Zastanówmy się więc: jakaż jest różnica pomiędzy pojęciem prany a tego neutrino?

Ba! Nawet czakry zaczynają wyglądać realnie. Oto profesorowie radzieccy: Wiktor Wereszczagin i Eugeniusz Płat- kim dowodzą, że wymiana energetyczna organizmu żywego z otoczeniem odbywa się drogą bezpośrednią poprzez specjalne „punkty chłonnej czulostkowości”, rozsiane po całej powierzchni skóry. Takież punkty występują na liściach roślin. Ci autorzy wiążą je z punktami akupunktury chińskiej. Kto wie, czy czakry, jako ogniska emocjonalnych zadrażnień, nie odpowiadają bardziej logice.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>