Leczenie barwami cz. II

Choroby leczone tą barwą: paraliże, zaburzenia w krążeniu krwi, anemia, rekonwalescencja i fizyczne osłabienie, przeziębienia. Najlepiej naświetlać od stóp do podstawy kręgosłupa, 10 minut na raz. Wchłanianiem i regulacją barw słonecznych zajmują się, jak wiemy, czakry (patrz rozdział pierwszy). Naświetlanie lecznicze należy prowadzić od stóp, podnosząc je wolno aż do czakry miedniczej. Każde leczenie należy kończyć dziesięciominutową kąpielą w świetle zielonym albo niebieskim, co usuwa wszelkie nadprogramowe irytacje psychiczne. Paraliże przeważnie powstają na tle nerwowym (z wyjątkiem wylewów mózgowych, na które kolor czerwony nie ma wpływu). Te właśnie nerwowe paraliże łatwo poddają się kuracji, która trwa przeciętnie trzy miesiące. Początkowo naświetla się krzyż, potem stopy i w górę do kolan, razem około pół godziny. Dr Pancoast w Stanach Zjednoczonych Ameryki przytoczył ogromnie ciekawy przypadek całkowitego wyleczenia zaawansowanej gruźlicy: pani H. miała zaatakowane oba płuca z obfitą prątkującą plwociną ropną, silnym poceniem się nocnym, dreszczami i gorączką, a przy tym obciążenie dziedziczne, bo rodzice pacjentki zmarli na gruźlicę. Sprawa wyglądała beznadziejnie. Ciekawy jest opis dr. Pancoasta, w dosłownym brzmieniu wygląda on tak: „[…] Umieściłem panią H. w czerwonych kąpielach, już po dwóch tygodniach nastąpiła wielka poprawa. Lewe płuco wróciło do normalnej funkcji. Kaszel złagodniał, duszność i dreszcze ustąpiły. Pacjentka wyraźnie zaczęła nabierać sił. Po dwóch i pół miesiącach pozostał jedynie suchy, krtaniowy kaszel. W ciągu całej mojej trzydziestoletniej kariery lekarskiej nie spotkałem podobnie korzystnego wyniku leczenia”.

Pomarańczowy kolor – jedzenie: wszystkie jarzyny i owoce z pomarańczową skórką włącznie. Choroby: chroniczny reumatyzm, dna, bronchity (z wilgotnym kaszlem), astma bronchialna, kamica żółciowa, zapalenie miedniczek nerkowych. Pomarańczowy kolor wchłania się poprzez śledzionowo-trzustkową czakrę. Naświetlanie należy zaczynać od stóp i podnosić je stopniowo aż do kręgów lędźwiowych i do poziomu śledziony. Pomarańczową kurację najlepiej prowadzić w połączeniu z żółtą, dlatego podajemy jedną po drugiej.

Kolor żółty -jedzenie zalecane: pasternak, żółta papryka, kukurydza i w ogóle żółto zabarwione jarzyny i owoce. Choroby: wszelkie kłopoty żołądkowe, zapalne stany wątroby oraz innych narządów trawienia, cukrzyca, wyczerpanie nerwowe, trąd, zaparcia. Kolor żółty działa przez Plexus Solaris (splot słoneczny), zwłaszcza doskonale wpływa takie bezpośrednie naświetlanie dołka podżebrowego na leczenie chronicznych obstrukcji. Pół godziny naświetlania rannego i takież pół wieczorem na ogół wystarcza. W wypadku przedawkowania naświetleń i wystąpienia biegunki należy stosować antidotum w postaci koloru błękitnego. Omawiając działanie koloru czerwonego, mówiliśmy o leczeniu paraliżów. Kolor żółty jest bodaj odpowiedniejszy nawet. Wiemy, że porażenia połowiczne (hemi- plegia) występują najczęściej z racji podwyższonego ciśnienia krwi w ośrodkach motorycznych prawej półkuli mózgowej, dlatego musimy naświetlać potylicę, a w wypadkach porażenia obustronnego (paraplegia) działać musimy na kręgosłup, gdyż tam leży przyczyna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>