Łożysko płodowe i jego rola

Stosunkowo niedawno świat lekarski zwrócił uwagę na rolę, jaką odgrywa w rozwoju żywego organizmu placenta, czyli łożysko płodowe. Musi ono zawierać w sobie jakieś właściwości nadzwyczajne, skoro przez 9 miesięcy w nim się koncentruje cała siła odżywcza i wytwórcza nowo powstającego tworu. Najnowsze badania laboratoryjne wykazały, że placenta właściwie jest multihormonowym gruczołem, wydzielającym wszystkie substancje, jakich płód potrzebuje do swojego rozwoju. Placenta także wydziela samodzielnie antybakteryjne czynniki, chroniące płód przed zakażeniem. Placenta przeciwdziała wszelkim szkodliwym dla zdrowia czynnikom, ale tylko tym, które normalnie występują w naturze. Funkcjonalność placenty nie jest przygotowana i dostosowana do zwalczania trucizn wytwarzanych sztucznie przez przemysł, takich jak narkotyki, alkohol, nikotyna. Tych elementów nie mogła przewidzieć pierwotna matka – natura w chwili tworzenia. Te więc czynniki, trafiając w okresie ciąży do krwi matki, nie są zatrzymywane przez mądre skądinąd sito placenty i przechodzą do krwi płodu. Po raz pierwszy użyto placenty jako środka leczniczego w wypadku chirurgii urazowej w Italii. Przekonano się, że tkanka placenty wszczepiona bezpośrednio w ciało chorego, bez względu na jej umiejscowienie, znakomicie goi rany. Zaczęto eksperymentować, wkładając kawałki placenty w nie gojące się przetoki ropne skutek był fenomenalny. Wkrótce przemysł farmaceutyczny wprowadził zastrzyki z wyciągu placenty. Zauważono pod ich wpływem wzmożoną akcję regeneracyjną tkanki. Zastrzyki te, stosowane podskórnie, pobudzają martwe komórki, jednym słowem działają odmładzająco. Kuracja taka zyskała wzięcie w geriatrii. Dr J.S. stosuje ją szeroko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>