Możliwość dokonania zbrodni pod wpływem hipnozy

Przeprowadzono jeszcze inny ciekawy eksperyment: żołnierza uśpiono. Hipnotyzer mówi: za minutę otworzy pan oczy. Ujrzy pan przed sobą brudnego, obdartego żołnierza japońskiego z nastawionym bagnetem. On pana zabije, jeżeli pan nie zdąży go w porę obezwładnić, dusząc za gardło. Za chwilę przed żołnierzem jako ochotnik stanął sam pułkownik – ordynator szpitala. Żołnierz rzucił się na pułkownika (swego szefa), chwytając go za gardło. Gdyby nie pomoc asysty, pułkownik byłby uduszony.

Oczywiście, jeśliby w takim samym wypadku odrzucić możliwość dokonania zbrodni pod wpływem hipnozy, żołnierz musiałby być skazany na karę śmierci. Angielskie prawodawstwo przewidziało w roku 1952 różne podobne możliwości i zabezpieczyło się paragrafami orzekającymi, że nie wolno przeprowadzać żadnych eksperymentów hipnotycznych nad osobami nieletnimi, a także nie wolno organizować imprez publicznych z pokazem doświadczeń hipnotycznych bez specjalnego na to zezwolenia. Przepisy te nie dotyczą stosowania hipnozy w celach naukowych lub leczniczych, ale w razie zaistnienia podejrzeń co do ich przekroczenia policja ma prawo ingerować bez specjalnych nawet do tego upoważnień.

Rozpisaliśmy się o kryminałach, a tymczasem bliżej interesuje nas przecież dobroczynna funkcja hipnotyzmu. Zdobywa ona coraz szersze pole działania i wchodzi na listę oficjalnie stosowanych metod leczniczych. Oczywiście, polem najbardziej podatnym jest tu neuropsychopatia, czyli zaburzenia funkcjonalne. Uprzytomnijmy sobie, że neuropsychopatia stała się domeną nowoczesnej cywilizacji, a sugestia i hipnoza – jej przeciwieństwem. Jednostki zahukane histerycznym pędem i chaosem nowoczesnego życia pragną znaleźć ukojenie w hipnozie. Pamiętajmy o tym. że nie tylko chemiczne leki uzdrawiają. Chory musi mieć ciepłą i życzliwą atmosferę. Sposób podejścia lekarza bardzo wiele znaczy. Na tym polega właśnie sugestywność oddziaływania, a to stwarza przedsionek do hipnozy. Najłatwiej poddają się kuracji stany lękowe (lęk przestrzeni, czyli agorafobia, albo odwrotnie, lęk zamknięcia w ciasnym lokalu – klaustrofobia), bezsenność powodowana strachem itd. Także łatwo mogą być usuwane nerwicowe bóle, ale istnieje niebezpieczeństwo pomyłki. Nie wolno bowiem zwalczać bólów, które są objawem jakiejś organicznej choroby. Takie znieczulenie może utrudnić trafną diagnozę. Hipnoza ostatnio odnosi też wielkie sukcesy w leczeniu wysypek pochodzenia alergicznego. Czymże jest alergia, jeśli nie przeczulicą, a więc gruntem podatnym na wszelkie sugestie. Narkomani, zwłaszcza alkoholicy, zdolni są też wyzbyć się swoich nałogów pod wpływem hipnozy. Hipnoza także stosowana jest dziś szeroko jako środek znieczulający, zwłaszcza przy usuwaniu zębów. Ale najobfitsze, najkorzystniejsze żniwa zbiera dziś na Zachodzie hipnoza w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Seks w rozwoju i życiu kobiety odgrywa pierwszorzędną rolę i prawie wszystkie neu- ropsychozy stąd właśnie biorą początek. Dlatego pozwolę sobie na szczegółowsze omówienie tego działu. A więc przede wszystkim zaburzenia w menstruacji. Lekarz nowoczesny wykrzyknie tryumfalnie: „hormony, gruczoły dokrewne!” Ależ oczywiście, jest jeszcze także i przyczyna wtórna, spowodowana stanami emocjonalnymi. Amenorea, zatrzymanie miesiączki, jeżeli wykluczymy ciążę i silną anemię, prawie zawsze jest pochodzenia neuropsychicznego. Należy bardzo uważnie przeanalizować chorą co do jej przeżyć sercowych lub domowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>