Odkrycie dr. Fitzgeralda

Nie tylko w Chinach należy szukać wpływów akupunktury oto w Stanach Zjednoczonych już w roku 1913 dr med. William H. Fitzgerald doszedł do przekonania, że drogą lokalnego ucisku kciuka przy zwykłym masażu możemy oddziaływać na bardzo odległe narządy i że każdy narząd ma swój specyficzny punkt i swoją własną drogę komunikacji z tym punktem. Dr Fitzgerald na podstawie własnych obserwacji ustalił 10 wzdłużnych linii komunikacyjnych, biegnących od palców nóg ku wierzchołkowi głowy. Tak więc otrzymujemy 5 linii z każdej strony ciała, czyli razem 10. Prócz tego 5 linii biegnie od palców dłoni także na każdej połówce ciała. Mamy więc razem 20 dróg refleksowych w człowieku.

Ideę, a raczej odkrycie dr. Fitzgeralda podjęła masażystka rutynowana, pani Eunice D. Ingham. E. Ingham rozbudowała i opracowała tę metodę dokładnie i szczegółowo. Na podstawie swoich własnych obserwacji doszła do przekonania, że odzwierciedleniem czynności całego organizmu może być każda stopa. Masując stopę i uciskając kolejno różne upatrzone i ustalone punkty, E. Ingham stawia diagnozę. Najmniejszy zlokalizowany ból określa stan chorobowy odnośnego organu. Podajemy ilustrację takiej opracowanej przez E. Ingham „mapy” stopy. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę obie stopy, gdyż niektóre pojedyncze narządy odbijają swój byt na jednej tylko, a nie na dwóch stopach. Nie ulega wątpliwości, że ta nowa metoda diagnozy i lecznictwa ma wiele cech prawdopodobieństwa i jest warta studiów, z tym jednakże zastrzeżeniem, że nie powinna mieć pretensji do uniwersalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>