ANATOMIA CZŁOWIEKA

Zwierzę chore szuka instynktownie odpowiednich ziół leczniczych, głoduje albo wypoczywa zależnie od potrzeb organizmu. Tak też prawdopodobnie postępował pierwotny człowiek wówczas, kiedy stanowił tylko odmianę zwierzęcia pod nazwą Homo sapiens, chociaż sapiens (mądry) jeszcze wcale nie był. W miarę rozwoju kultury i cywilizacji instynkt wielkiej Natury stopniowo zanikał. Ten prymitywny tryb postępowania prapraczłowieka możemy obserwować dziś nawet w głębi afrykańskich lub południowoamerykańskich dżungli albo na niektórych wyspach Pacyfiku, gdzie postęp cywilizacji zatrzymał się na wieku kamiennym. Widzimy tam tubylców nagich, obwieszonych kamyczkami, muszelkami, korzonkami lub skrawkami skór jaszczurczych, których celem zasadniczym jest ochrona przed „złym okiem” i chorobą. Ale i tam nawet, wśród najprymitywniejszych plemion ludzkich, ten instynkt już zanika. Nie każdy bowiem w jednakowym stopniu potrafi tropić i wyszukiwać potrzebne dlań leki. Dlatego najzupełniej spontanicznie wyłonili się ze społeczeństwa specjaliści – doradcy, czarownicy. Posiadłszy tę najbardziej użyteczną wiedzę, stali się od razu panami życia i śmierci. A jednak nie każde zlo i nie każda choroba ginęły z rąk tych pozornie wszechpotężnych rządców ludzkiego losu. Od zarania działy się bowiem zjawiska, których żadna logika ani nabyte doświadczenie wytłumaczyć nie potrafiły. Nagła śmierć, na przykład, albo narodziny potworków wymykały się spod władzy czarowników. Musiało więc w końcu zrodzić się w człowieku podejrzenie, iż poza tym wszystkim, co widzą oczy, słyszą uszy i dotykają palce, istnieje jakiś świat ponad- zmysłowy, przez doczesną przeciętność niewidzialny. W dojrzewających umysłach rysowała się coraz wyraziściej i coraz boleśniej zagadka narodzin i śmierci. Samoobrona przed nonsensem dyktowała najrozmaitsze logiczne rozwiązania, szukając pocieszenia w jakiejś kontynuacji ziemskiego bytu. Stąd właśnie powstała koncepcja dwóch światów, które wzajemną troską o siebie coraz głębiej się zazębiały. W ten sposób powstał animizm – najprymitywniejsza z religii, według której w każdym organizmie, w każdym ciele zamieszkuje duch nazwijmy go sobowtórem. Duchy zmarłych wcielają się w przedmioty, aby być bliżej nas i kierować naszym losem. Składając przed tymi przedmiotami ofiary i szepcząc przed nimi modlitwy, mamy okazję do rewanżu w troskliwości. Animizm w swojej czystej formie przetrwał wśród plemion tak zwanych dzikich, gdzie indziej zaś idea ta podlegała ewolucyjnym, cywilizacyjnym przemianom i poprzez rozmaite fetysze, amulety, medaliki, poprzez reinkarnacje, magie i spi- rytyzmy ustaliło się w końcu kilka postaci religii przewodnich, wiodących ludzkość ku „zbawieniu”. Mimo wielorakich pozornych sprzeczności uznano zgodnie istnienie dwóch światów: materialnego i duchowego. Stosunek wzajemny tych światów różnił się jedynie interpretacją. Wszystkim religiom przeciwstawił się ateistyczny materializm. Zaakceptował on jedynie ciało z mózgiem produkującym myśl, zaś reprezentowany przez Kościoły chrześcijańskie Zachód potraktował ciało jako pomieszczenie tymczasowe ducha, jako jego ziemski „futerał”. Duch wyzwala się w minucie śmierci, aby połączyć się z Bogiem („ujrzeć” Boga).

czytaj więcej

MAGNETYZM CZ. II

Sięgnijmy jeszcze po rocznik angielskiego miesięcznika „New Scientist” z roku 1960. Znajdziemy tam wiele artykułów odmawiających psychoanalizie wszelkiego sensu i racji bytu. Żądają tam statystycznych dowodów, a przecie sam charakter postępowania psychoanalitycznego wyklucza statystykę. Zresztą, szkoda słów. Tam gdzie występuje tendencyjna uparta złośliwość, tam nie pomoże i statystyka. Na fanatyczny sarkazm nie ma lekarstwa. Wykazały to ostatnie doświadczenia, na przykład: Brytyjskie Towarzystwo Badań Psychicznych (Society for Psychic Research) przeprowadziło skrupulatne badania 85 000 przypadków, udowadniając bez najmniejszej wątpliwości istnienie telepatii. „Trzeźwa” krytyka jednakże pozostała nieprzejednana, a nie widząc wyjścia, po prostu orzekła arbitralnie, że statystyka niczego jeszcze nie dowodzi. Zapomnieli widocznie panowie krytycy, że drogą tej samej upartej negacji podważyli najbardziej znaną i przyjętą teorię dziedziczności. Opiera się ona bowiem wyłącznie na statystyce.

czytaj więcej

Możliwość dokonania zbrodni pod wpływem hipnozy

Przeprowadzono jeszcze inny ciekawy eksperyment: żołnierza uśpiono. Hipnotyzer mówi: za minutę otworzy pan oczy. Ujrzy pan przed sobą brudnego, obdartego żołnierza japońskiego z nastawionym bagnetem. On pana zabije, jeżeli pan nie zdąży go w porę obezwładnić, dusząc za gardło. Za chwilę przed żołnierzem jako ochotnik stanął sam pułkownik – ordynator szpitala. Żołnierz rzucił się na pułkownika (swego szefa), chwytając go za gardło. Gdyby nie pomoc asysty, pułkownik byłby uduszony.

czytaj więcej

Czarodzieje radiestezyjnych

Olbrzymia większość „czarodziejów” radiestezyjnych określa także wartość potraw oraz leków za pomocą pendulum. Umieszcza się je pomiędzy przedmiotem a badanym klientem (pacjentem). Jeżeli obroty pendulum są pozytywne (w kierunku strzałki zegarka), to wzajemny stosunek badanych obiektów także jest pozytywny. Jeżeli obroty są w kierunku odwrotnym, to stosunek ten jest negatywny. Tu nadmienić należy, że u niektórych radiestetów

czytaj więcej

Mesmer

Tak więc ani Akademia, ani Królewskie Towarzystwo Lekarskie nie uznały mesmerowskiej metody oficjalnie. On jednak stosował ją prywatnie dalej. Sława rosła. W ciągu jednego roku naliczono w prasie 200 różnych drukowanych artykułów za i przeciw.

czytaj więcej

HIPNOTYZM

Hipnoza jest zjawiskiem dotąd nie zgłębionym i wszelkie określenia im bardziej są mądre, tym mniej są zrozumiałe. Najlepszym chyba tego przykładem jest nasza Wielka encyklopedia, gdzie pod hasłem hipnoza czytamy:

czytaj więcej

KRĘGARSTWO, CZYLI CHIROPEDIA CZ. II

Pod jego wpływem dopiero na początku XIX wieku zaczęto poważnie i naukowo traktować rolę kręgosłupa w metabolizmie żywego ustroju. Zauważono to, co on już zauważył przedtem, mianowicie ścisły związek pewnych ogólnych zachorowań z uszkodzeniem albo defiguracją stosu pacierzowego. Taki związek łatwo da się wytłumaczyć i umotywować logiką rozumowania lekarskiego, skoro się zważy, że gros nerwów naszych przechodzi poprzez kanały między- kręgowe, a więc asekuracja tych dróg nabiera wielkiego znaczenia. Najmniejsza dyslokacja kręgów lub chrząstek mię- dzykręgowych może spowodować ucisk, a skoro ten ucisk nastąpi, to odnośny pień nerwowy ulegnie zapaleniu albo zanikowi. Nie zawadzi tutaj sobie przypomnieć, że nerwy rdzeniowe nie tylko zapewniają kontakty pomiędzy układem kostnym a mięśniami oraz pomiędzy narządami z jednej strony, a mózgiem z drugiej, lecz tworzą one także naj- samodzielniejsze tak zwane sploty współczulne. Każdy z tych splotów ma własny, określony zakres działania. Tych splotów mamy kilka, a wśród nich najważniejsze, to: splot sercowy, splot trzewny, splot miedniczy. Do tego ostatniego splotu, zwanego inaczej splotem słonecznym, medycyna Wschodu, a szczególnie filozofia jogi, przywiązuje największą wagę. Jest to według niej główny akumulator energii życiowej, czyli tak zwanej prany. Splot słoneczny leży przed stosem pacierzowym tuż za wyrostkiem mieczykowatym, czyli w miejscu zwanym popularnie dołkiem. My wiemy jedynie, że silniejsze uderzenie pięścią w to właśnie miejsce, w ten „dołek”, może spowodować śmierć człowieka, a więc rzeczywiście zgadzałoby się to z owym orientalnym tłumaczeniem ważności tego splotu. Teraz rozpatrzmy kolejno wszystkie sploty:

czytaj więcej

MUZYKA CZ. II

Z innej strony: melodeklamacja czymże jest innym, jak nie umacnianiem potęgi słowa? Muzyka odgrywa tu rolę psychicznego łącznika pomiędzy słuchaczem a wykonawcą. Ostatnio czyniono obserwacje wpływu muzyki na wydajność mleka u krów. Wyniki okazały się doskonałe. A przecież krowy chyba nie można zaliczyć do świata intelektualistów. Tak więc, po krótkim wprowadzeniu, możemy z całą pewnością stwierdzić, że muzyka ma ogromny wpływ na naszą psychikę, a psychika przecież dominuje nad ciałem fizycznym. Stąd wniosek logiczny: muzyka może leczyć ciało albo przeciwnie… działać na jego szkodę.

czytaj więcej

Uleczenie Franciszki Buzu

Kiedyś telewizja francuska zorganizowała dyskusję. Wzięli w niej udział specjaliści: psychiatra, kardiolog oraz trzy osoby „cudownie” uleczone. Starali się oni jak najobiektywniej i jak najotwarciej wytłumaczyć działanie uzdrawiające Lourdes. Najwięcej czasu poświęcono przypadkowi szesnastoletniej dziewczyny Franciszki Buzu, uleczonej całkowicie z nowotworu złośliwego. Pacjentka była przedtem badana przez różne autorytety medyczne. Diagnoza brzmiała: „Stan nieuleczalny, nowotwór złośliwy z licznymi przerzutami po całej jamie brzusznej”. A jednak dziewczyna wróciła z Lourdes zdrowiutka bez najmniejszych komplikacji.

czytaj więcej

Opatka Hildegard von Bingen

Za pierwszą szkołę lekarską należy uznać uniwersytet w Salerno, gdzie profesorka opatka Hildegard von Bingen założyła olbrzymi zielnik. Po niej propagatorem ziołolecznictwa stał się Szwajcar Teofrastus von Hohenheim (1493-1541). W wiekach późniejszych oficjalna i legalna alopatía zwalczała konkurencyjne ziołolecznictwo, spychając je do wsiowego użytku, dopiero uprawnienie homeopatii ukazało potrzebę hodowli roślin leczniczych i zainteresowało tym problemem świat lekarski. O homeopatii można tomy pisać, ale nas tu interesuje wszystko po trosze, więc i jej nie pominiemy. A zaczęło się to od skromnego artykułu, jaki ukazał się w roku 1796 w „Journal der Praktischen Arctneikunst”, zawodowym piśmie lekarskim na temat nowej metody lecznictwa. Treść artykułu została wkrótce rozszerzona w książce pod tytułem: Organon der Heilkunst i to spowodowało w roku 1810 natychmiastowe zawieszenie autora, dr. C.F. Samuela Hahnemanna, w jego pracy jako wykładowcy na uniwersytecie lipskim na szczęście życzliwy mu książę Ferdynand von Anhalt-Kethen zatrudnił go od razu u siebie w roli nadwornego lekarza, gdzie przebywał aż do śmierci w roku 1843. Podczas tych trzydziestu dwóch lat Hahnemann nie próżnował miał tłum entuzjastów studentów, wydał drukiem dwa olbrzymie dzieła: Die reine Arzneimittellehre (6 tomów, rok 1822) i Die chronischen Krankheiten (4 tomy, rok 1628). Podstawą jego rewelacyjnie nowej metody było twierdzenie, że lek nie ma leczyć, ale pobudzać organizm do samoleczenia. Dlatego leki muszą być podawane w dawkach minimalnych.

czytaj więcej

Goethe i myśl Pitagorasa

Już Pitagoras rzucił myśl, że we wszechświecie istnieje supermuzyka, ogarniająca sobą wszystkie żyjące dusze. Nie jest ona uchwytna uchem, ale całym wewnętrznym jestestwem. Wpływowi jej ulegają wszystkie stworzenia, zależnie od poziomu swego intelektu.

czytaj więcej

Leczenie hipnozą

Oto pewnego dnia roku 1934 do komisariatu w Heidelbergu przyszedł jakiś jegomość z meldunkiem, że żona jego została ograbiona z większej sumy pieniędzy przez lekarza hipnotyzera, który leczył ją przez dłuższy czas. Skarżący mąż wyraził przekonanie, że prócz kradzieży lekarz nadużył swego fachu, gwałcąc chorą w transie. Zawołany przez policję jako ekspert psychiatra, dr L. Mayer, po zbadaniu pacjentki stwierdził u niej szczególny zanik pamięci dotyczący wszystkiego, co było związane z hipnozą. Pamiętała ona jedynie, że hipnotyzer kładł dłoń na jej czole, po czym traciła wszelką świadomość. Człowieka tego spotkała ona przed paru laty w pociągu, zaproponował wówczas uleczenie jej nerwowych dolegliwości. W tym celu, gdy wysiedli razem z pociągu, wziął ją za rękę i poprowadził z dworca kolejowego na miasto, wmawiając po drodze, że otacza ich ciemność i ona niczego nie widzi. Rzeczywiście, szła za nim jak niewidoma. Odtąd postępował tak zawsze i dlatego nie zna ona wcale drogi do małego pokoiku, gdzie odbywały się wszystkie seanse. Przytomność odzyskiwała na krótkie chwile i dlatego tylko pamięta wnętrze pomieszczenia, gdzie się odbywały seanse oraz wygląd mężczyzny stojącego przed nią.

czytaj więcej

Klinika Emila Coue w Nancy

W tym miejscu warto wspomnieć o darmowej klinice Emila Coue w Nancy, założonej przez tego farmaceutę w 1910 roku. Bardzo ciekawa była to klinika i jej leczenie, a powstała z przypadku. Oto pan Coue, pracując jeszcze jako farmaceuta (1882-1910), wydal jakiemuś klientowi zamiast wypisanego na recepcie lekarstwa zwykłą destylowaną wodę. W rezultacie chory nie tylko wyzdrowiał, ale zaczął nasyłać przyjaciół po ten „cudowny lek”. Ten właśnie fakt nasunął aptekarzowi myśl o potędze autosugestii. Pan Emil Coue nie był bynajmniej ani materialistą, ani człowiekiem nieuczciwym, wprost przeciwnie, potraktował swoją pomyłkę jako wspaniały drogowskaz postępowania. Założył natychmiast klinikę i lecząc różnymi namiastkami i „symulantami”, zrobił karierę. Objeżdżał przy tym całą prowincję z odczytami. Traktował tę rzecz jako rewelacyjne kuriozum, wielce pożyteczne dla ludzkości. Hasłem jego postępowania było budzenie woli do życia. Pacjenci musieli wywołać w sobie wiarę, że czują się dobrze. We wczesnych stadiach chorobowych ta metoda dawała niezwykle dobre rezultaty, a pan Emil Coue cieszył się dobrą sławą.

czytaj więcej

Doktor Puharish i wyprawa do Brazylii

Arigo leczył bardzo rozmaicie. Przy doskonałej pamięci rozporządzał zestawem najrozmaitszych ziół, a także gotowych alopatycznych preparatów, obok własnej mieszaniny proszków. Nie miał w zwyczaju pytać chorego o dolegliwości. Nie lubił nawet, gdy mu coś podpowiadano. „Jestem zarażony trądem” – oznajmił mu kiedyś któryś z pacjentów, co go wielce obruszyło. – „Niech pan głowy nie zawraca. To żaden trąd, ma pan syfilis!”

czytaj więcej

Siedmio warstwowej anatomia człowieka

To powierzchowne zaznajomienie czytelnika z czakrami powinno tymczasem wystarczyć do wprowadzenia w dziedzinę refleksów, tu bowiem należy prawdopodobnie szukać wytłumaczenia wszystkich przedziwnych zjawisk, jakie dopiero w całej pełni odsłoni chińska metoda akupunktury, czyli igłoterapii. Rozpatrując czakry widzieliśmy, że najwyższe aspiracje naszej jaźni synchronizują bodźce umie- szczoTTeta-SZCzycie głowy i na szczycie… ogona, czyli na dwóch przeciwległych’anatomicznych biegunach. To samo występuje w akupunicEtrrzeWątrobę możemy leczyć nakłuciem palucha stopy, a płuca nakłuciem wielkiego palca dłoni. Gdzie Rzym, a gdzie K rym 7 Powróć i rn \ jeszcze do tego zjawiska nie raz i nie dwa, porównując ze sobą różne metody leczenia.

czytaj więcej