Klimuszko i jego przypadek cz. II

W końcu Klimuszko osiada na stałe w Elblągu. Tu zaczynają się do niego pielgrzymki ludzi szukających swoich najbliższych, zagubionych w zawierusze wojennej. Klimuszko wskazuje im dokładnie miejsce pobytu jedynie na podstawie okazanych fotografii. Trudno przytoczyć treść tych wszystkich listów dziękczynnych z oryginalnymi podpisami ojców, matek, braci i przyjaciół. Wybiorę z tego stosu kilka najbardziej ciekawych i zaskakujących.

czytaj więcej

Leczenie barwami cz. III

Kolor zielony -jedzenie: wszystko, co zielone, ale dojrzałe. Choroby: nadciśnienie, choroby serca, owrzodzenia różnego typu, zwłaszcza narządów wewnętrznych, a także nowotwory. Usuwa newralgiczne bóle, zwłaszcza głowy, leczy niektóre choroby skórne (erisipelas).

czytaj więcej

Nasz świat socjalistyczny

Najciekawsze jest chyba to, że pozornie wygląda, jakby nasz świat socjalistyczny, odcięty od reszty świata tak zwaną żelazną kurtyną, opierający się na racjonalistycznym marksizmie, odcinał się od tych wszystkich mrzonkowo, nierealnie brzmiących, utopijnych prawie dociekań tymczasem tak nie jest. O tym mówi książka: Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, wydana ostatnio w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zaraz, natychmiast powtórzona w czternastu innych krajach jako bestseller. Ona to właśnie, ta książka, wykazała światu, że nie kto inny, tylko radziecki fizjolog Leonid Wasiliew stwierdził, że: „[…] odkrycie energii biologicznej [prany – W. K.] posiadać będzie dla ludzkości taką wagę, jak odkrycie energii atomowej!” I oto drugie dziwo: Kongres Międzynarodowy Badań Psychotronicznych odbył się nie w jakimś tam… Chicago, Paryżu czy Londynie, tylko właśnie w socjalistycznej Pradze, z udziałem najliczniejszych uczonych radzieckich. Czym się oni na tym kongresie interesują? Nad czym debatują? Zgroza po prostu człeka ogarnia. Okulary się przeciera, oczom nie wierzy, czytając program: „Spostrzeganie poza- zmysłowe”, „Telepatia”, „Telekineza”, „Jasnowidztwo”, „Paragnozja”, jednym słowem same „herezje”, za które jeszcze niedawno świat ścisłej nauki wysyłał grzeszników na stos. Coś tu dzieje się niezwykłego. A to jest w tym wszystkim najdziwniejsze, że wynalazcą tych świetlnych bio- promieni był profesor ZSRR, Kirlian, przedstawiciel marksistowskiego, realistycznego świata. Poza pojęciem wschodnim świecącej prany, czyli aury, oraz zdefiniowanego już naukowo odkrycia ełektrofotografii Kirliana, należałoby w tym miejscu umieścić opis mnóstwa wizji i dociekań w tej dziedzinie, ciągnących się pokoleniami. Już Biblia podaje, że Mojżesz na górze Synaj dostrzegł „płonący las”, którego w rzeczywistości nie było (Exod. 3:2), a później widziano także świetlne aureole nad dwunastu apostołami w dzień Zielonych Świąt (Act. 2:3). Następnie przez długie wieki błąkała się po tawernach marynarskich świata legenda o jakowychś tajemniczych światłach św. Elma. Ukazywały się one nocami na krawędziach masztów, want okrętowych, wieżach kościelnych oraz szczytach drzew. Profesor Carey w roku 1963 rozszyfrował tę legendę, odnosząc ją bezwzględnie do wyładowań elektrycznych. Rzeczywiście, mieszkając czas dłuższy w rejonie pustynnym Afryki, stwierdzić mogłem naocznie w tak zwanej suchej porze niesamowite świetlne wyładowania z różnych zasłon, pościeli i rąk. Że były to zwykłe wyładowania odpowiadające ładunkowi elektrycznemu powietrza, świadczył fakt, iż nie można było wów- czas dotknąć metalowej rączki samochodu bez obawy elektrycznego wstrząsu.

czytaj więcej

Waleria Sikorzyna cz. III

Szkoda słów. Tych wszystkich wdzięczności listy nie wykażą. Posłuchajmy lepiej opowiadania samej pani Walerii o dokonaniu przez nią tego prawdziwego „cudu”.

czytaj więcej

Igłoterapia cz. II

Południk płuc – przy hipofunkcji daje dreszcze, utratę węchu, wydzielinę z nosa, lekki kaszel… Przy hiperfunkcji zaś – ciężar na piersi, duszność, ciężki kaszel z flegmą. Południk jelita grubego – przy hipofunkcji – zatwardzenie, suchość warg… Przy hiperfunkcji – sztywność i bóle w ramionach, zawroty głowy…

czytaj więcej

Biolodzy uniwersytetu w Yale (USA) i jego doświadczenia

Biolodzy uniwersytetu w Yale (USA) przeprowadzili wiele doświadczeń z jajkami kur, które ułożyli w szeregu, 10 cm jedno od drugiego, przed każdym jajem umieszczając mały magnes. Czas magnetyzowania był różny, od 30 minut do 5 godzin, po czym przeniesiono jaja do inkubatora. Normalnie powinny były wykluć się w 21 dni, tymczasem zauważono wielkie różnice. Z jaj magnetyzowanych przez pół godziny wykluwały się pisklęta o dwa dni wcześniej. Natomiast magnetyzowanie silniejsze (dłuższe) nie przyspieszało procesu. Wręcz przeciwnie, kurczęta przychodziły na świat słabsze i mniejsze. Ciekawy również efekt otrzymał dr Davis, umieszczając po urodzeniu piskląt w końcu tegoż inkubatora silny podkówkowy magnes. Natychmiast wszystkie kurczęta wbiegały pomiędzy ramiona magnesu, jakby szukając tam macierzyńskiego ciepła, po czym po 5-6 minutach uciekały w przeciwległy koniec skrzynki. Te i wiele innych doświadczeń doprowadziło w końcu do tak śmiałych wypowiedzi, jak np. wypowiedź dr. K. MacLeana – ginekologa z N.Y.: „Nowotwór nie może istnieć ani rozwijać się w silnych falach magnesu” (pismo „Fate” z lipca 1964 r.). Tenże dr K. MacLean stosuje u siebie specjalnie skonstruowany elektromagnetyczny aktywator w leczeniu „beznadziejnych” przypadków raka. Wyniki podobno są nadzwyczajne. On także stosuje magnetyzowanie powierzchni głowy jako niezawodny środek na porost i kolor włosów. W ostatnich czasach ma- gnetoterapię stosuje wielu lekarzy (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych). Tak na przykład dr Howard D. Stangle z N.Y. w książce Magnet Dowsing, wydanej w Kalkucie, podaje przykłady całkowitego wyleczenia silnej niedomogi serca, a także zapalenia gruczołu krokowego. W innych artykułach i książkach na ten temat opisano świetne rezultaty w zastosowaniu magnesu we wszelkich bólach, łącznie z bólem zęba. Dr B. Bhattacharyya miał dobre wyniki w leczeniu magnesem dolegliwości reumatycznych, a dr D.N. Ramchandran (Indie) ma na swoim koncie kilka przypadków uleczonego poliomyelitu.

czytaj więcej

Ogólny metabolizm

W ogólnym metabolizmie olbrzymią rolę odgrywa prawidłowy wzajemny stosunek tych śladowych pierwiastków. Na przykład miedź funkcjonuje tylko w symbiozie z żelazem, natomiast ta sama miedź z cynkiem działają antago- nistyczne. Nadmiar cynku absorbuje miedź i odwrotnie. Ta właśnie wielokierunkowa i wielce skomplikowana wzajemna zależność rozmaitych pierwiastków wywołuje u nas niepokój. Po prostu, przy układaniu właściwej diety czujemy się dzisiaj jak zabłąkani w tropikalnej dżungli, tyle tu nie wykrytych, nie zbadanych jeszcze dziedzin. W każdym razie im dalej, tym większej nabieramy pewności, że ograniczenie lecznictwa do 12 związków soli nieorganicznych chyba nie powinno wystarczyć. Na temat ważnej roli pierwiastków śladowych w ostatnich czasach powstała bogata literatura. Z tych pierwiastków na plan pierwszy zaczął się wybijać kobalt, przeważnie: chlorek kobaltowy. Zaczęło się to od leczenia bydła chorego na cherlactwo nagminne. Bardzo ciekawe obserwacje w tej dziedzinie poczynił u nas doktor weterynarii S. Podbielski w Jeleniogórskiem. Zjawił się on w tamtej okolicy natychmiast po ustaniu walk z hitlerowską nawałą, czyli w roku 1945. Zastał kraj ogołocony. Pola leżały odłogiem od lat. Porosły bujną trawą. Mimo tej na pozór tak ponętnej paszy krowy i barany zapadały masowo na cherlactwo, tylko konie jakoś hodowały się bez defektów. Dr Podbielski pobierał próbki paszy i wysyłał je do laboratorium na badanie, a tymczasem leczył swoich czworonożnych pacjentów witaminą BI2. Analiza paszy wykazała wkrótce zupełny brak soli kobaltowych, a wszakże witamina B12 zawiera 4% tej soli. Więc może dlatego pomagała? Dr Podbielski spreparował własnoręcznie homeopatyczny roztwór kobaltu i zaczął nim poić bydło. Sukces nie- bywały. Bydło nabierało apetytu i przybierało na wadze. Wówczas dr Podbielski zdecydował wypróbować kobalt na ludziach, gdyż zauważył takież cherlacze objawy u miejscowych wieśniaków. Ponieważ jednak literatura specjalistyczna ostrzegała wyraźnie przed używaniem kobaltu jako silnej trucizny, dr Podbielski postanowił wypróbować ten lek na sobie. Zastosowane „śladowe”, czyli homeopatyczne dawki nie tylko nie zaszkodziły, ale wręcz przeciwnie, dr Podbielski poczuł się jakby odmłodzony, pełen wigoru i siły. To go ośmieliło do zastosowania leku choremu dziecku z objawami nieuzasadnionego cherlactwa. Już po kilku dawkach pacjent zaczął się poprawiać, zwycięstwo kobaltu nie budziło wątpliwości. Odtąd dr Podbielski stosuje tę sól w roztworze na szeroką skalę i zawsze z wielkim powodzeniem. Ostatnio rozpoczęto laboratoryjne badania nad leczniczym działaniem kobaltu w przypadkach nowotworów. Chore myszy wykazują sbką poprawę. Jeszcze ten problem nie został definitywnie rozpracowany. Opinie są zróżnicowane. Tak na przykład: specjalista wojewódzki do spraw onkologii we Wrocławiu stwierdził, że roztwory kobaltu, podawane jako mikroelementy, nie są zdolne do likwidowania procesów nowotworowych i jako środek prze- ciwnowotworowy nie mają wartości. Tymczasem praktyka wskazuje coś innego. Wielu chorych z definitywnie stwierdzonym nowotworem zostało uleczonych, w każdym razie proces został wstrzymany. Prace badawcze na ten temat prowadzi u nas wspólnie z dr. Podbielskim dr S. Grabiec w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Rezultaty prób z solami kobaltu są jak najbardziej pozytywne, a sprawa ta chyba jest pilna i ważna, skoro w samych tylko USA statystyka wykazuje 300 000 zgonów rocznie na nowotwory. Bardzo ciekawą opinię w tej sprawie wyraża dr med. Stefan Łyko (dyrektor szpitala w Wy- rozębach) w liście adresowanym do doktora Podbielskiego. Podaję tu jedynie interesujące nas wyjątki: „[…] serdecznie dziękuję za przysłany mi lek […] dzięki niemu paradentoza, na którą choruję od dwóch lat, nie czyni postępów.

czytaj więcej

Psychofotografia

F. Edwards podaje w swojej książce Strong Wortds (N. York 1969), że na Long Island ognista kula wielkości piłki nożnej wpadła otwartym oknem, przetoczyła się powoli po podłodze pomiędzy siedzącymi przed telewizorem małżonkami i znikła następnie w przeciwległym oknie. Oczywiście, tego zjawiska tym bardziej nie możemy zaliczyć do żadnej aury ani też do parapsychiki.

czytaj więcej

Zielnik leczniczy

Najstarszy podręcznik ziołolecznictwa pochodzi z Indii, wiek jego, jak zresztą wszystkich świętych ksiąg Wed, jest nieokreślony. Sri Dhanwantari, autor Ayur- Wedy, był lekarzem bogów. Ayu znaczy życie, a więc Ayur- Węda jest to po prostu… księga życia. Propagowane przez nią lecznictwo, to przede wszystkim hinduska filozofia. Bywają trzy rodzaje chorób: fizyczne, psychiczne i z wypadku. Lekarstwa także trzy: rośliny, kamienie i rytuały. Najłatwiejsze, oczywiście, do rozpoznania i diagnozy są korzonki lub liście kształtu naszych narządów, jak np.: wątrobnik, miodunka plamista (płucne ziele), monocotyledon, którego kłącza imitują męskie jądra, a więc dobre są w leczeniu gruczołu krokowego oraz impotencji. Dicotyledon, łudząco przypominający macicę, stosuje się w chorobach kobiecych. Drzewo sandałowe kolorem przypomina krew, a więc pomaga w zaburzeniach krążenia. Szafran jest żółty, dobry przy żółtaczce.

czytaj więcej

Historia akupunktury cz. II

Podręczniki starochińskie zgodnie podkreślają dominujące znaczenie systemu nerwowego w życiu żywego ustroju, a więc prawdę, do której doszliśmy dopiero w ostatnich latach wieku XX. Co stało na przeszkodzie poznaniu tych wszystkich mądrości chińskich? Chyba tylko odległość geograficzna i trudności językowe. Dziś każdy europejski lekarz może po swoim dyplomie udać się do Chin na specjalistyczny kurs akupunktury. Trwa on zaledwie 2 lata, ale wymaga nadludzkiej wprost pracy i wielkich uzdolnień nie tylko zawodowych, ale i językowych. Pamiętajmy i weźmy to pod uwagę, że przeciętny inteligent chiński zna 3000 znaków literowych, a już intelektualista winien ich znać… 30 000!

czytaj więcej

Działanie czakr

Życiem każdego ustroju wg jogi rządzą emocje wynikłe z bodźców instynktu lub rozumu. Pośrednikiem pomiędzy bodźcami emocjonalnymi a ciałem fizycznym są tak zwane czakry, czyli lejki wibrującej prany. Przeszywają one ciało fizyczne spiralnie od powierzchni skóry aż do kręgosłupa lub któregoś z gruczołów. Każda czakra ma swoje indywidualne pole działania. Zarządza procesem wydzielania gruczołu albo kilku gruczołów. Wchłaniana przez czakrę emocja przenosi się natychmiast na odnośny gruczoł, powodując osłabienie lub pobudzenie jego akcji. Prócz tego w zasięgu każdej czakry leży parę kręgów z ich nerwowymi ganglionami. Czakry należą do planu eterycznego.

czytaj więcej

Leczenie muzyką

Każdy temperament wymaga swoistego rytmu i swoistej melodii. Podczas gdy stary, sterany życiem człowiek pragnie melodii kojącej nerwy, młody, budzący się do życia, rozwijający się organizm krzyczy całym swoim jestestwem. Pragnie bohaterstwa i wyróżnienia w walce o płeć odmienną. Dąży do manifestu zwycięstwa. Taki wymaga podświadomie rytmu gwałtownego, melodii porywającej i głośnej. I tutaj największą rolę odgrywają regulaminem objęte, regularne lekcje gry na jakimś wybranym instrumencie. Żaden narzucony obowiązek nie przychodzi tak łatwo i nie jest przyswajany z takim zrozumieniem jak nauka muzyki. Muzyka zniewala buntujące się charaktery. Bardzo często profesor Steiner łączy grę na instrumencie ze śpiewem, co podobno zwiększa koncentrację i wyrabia siłę woli. Opanowanie techniki instrumentu albo śpiewu automatycznie potęguje koncentrację. Muzykę nazywają bezsłownym językiem: potrafi ona nieraz więcej powiedzieć od słów. Dr Steiner twierdzi, że muzyką można wykryć najzawilsze, najtrudniejsze anomalia psychiczne, czego nie potrafią dokonać żadne laboratoryjne czy kliniczne metody diagnostyczne.

czytaj więcej

Hartowanie ciała codzienne (profilaktyczne) cz. II

Woda – wodą, a na żylaki, zwłaszcza obrzękłe, gorące, w stanie zapalnym kłaść okłady z liści kapusty – znakomicie chłodzą i koją ból. Okłady należy zmieniać co kilka godzin. Koniecznie kłaść na noc. Twarde części liścia ponacinać, aby lepiej przylegały do łydki. Mocować bandażem elastycznym.

czytaj więcej

Filozofia Wschodu a europejska eksperymentalna nauka

Na terenie Polski mieliśmy przed wojną, a i teraz mamy najdoskonalszych jasnowidzów-lekarzy o międzynarodowej sławie. Wielu z nich skromnie a lękliwie chowa się dziś w cień przed zarzutem szarlatanerii. Tymczasem na Zachodzie, a nawet nie tylko na Zachodzie, lecz i w sąsiednich republikach socjalistycznych, wyszukuje się ciekawsze fenomeny, bada się je naukowo. Obecny na sali tegoż praskiego Kongresu radziecki jasnowidz, Tofi Dadzew, mówi, że w wieku dwudziestu lat przeczytał w gazecie wezwanie, aby ludzie o zdolnościach parapsychicznych zgłaszali się do Instytutu w Moskwie. Czyż możliwe byłoby takie ogłoszenie w Polsce? My mianem znachorstwa kamienujemy każde zjawisko nadnaturalne. Dadzew zjawił się w Instytucie Badań Parapsychicznych i odtąd notuje się naukowo każdy jego krok na drodze jasnowidztwa. Na sali Kongresu w Pradze rozpoznaje on w tłumie jednostki wskazane mu drogą telepatii.

czytaj więcej

Historia akupunktury

Trudność takich badań polega na tym, że spostrzeżenia nie są dla wszystkich jednolite. Wprost przeciwnie, bywają znaczne indywidualne odchylenia w obie strony. Jeżeli puls dłoni prawej jest silniejszy niż lewej, to znaczy, że Jang ( + ) dominuje i odwrotnie.

czytaj więcej