Pismo rektora liceum w Popayan z dnia 10 sierpnia 1927 r.

Przykład pierwszy Rektor liceum w Popayan (Columbia Ameryka Płd.) zwrócił się do sławnego radiestety, ks. Mer- meta, z prośbą, aby przyjechał i ratował szkołę, ponieważ grozi jej zamknięcie z powodu braku wody pitnej. Na to wezwanie przyszła odpowiedź: „Przyjazd księdza M. nie jest konieczny, wystarczy nadesłanie dokładnej mapy terenu”. Mapa natychmiast została dostarczona. Po krótkim czasie nadszedł od ks. Mermeta następującej treści list: „Na waszym terenie jest tylko jedno źródło wody. Jeżeli mapa wasza naprawdę dokładna, to szukajcie w oznaczonym przeze mnie miejscu. Na głębokości 28 metrów znajdziecie wystarczające dla was źródło”. Reakcja na powyższą informację była następująca:

Pismo rektora liceum w Popayan z dnia 10 sierpnia 1927 r. „Z przyjemnością komunikuję: źródło wody wskazane przez księdza na przesłanej mu przeze mnie mapie zostało rzeczywiście odkryte na głębokości dokładnie 28 metrów. Podpisane: Hermano Anaclet – rektor”.

Przykład drugi. W marcu 1936 roku w „Le Journal” ukazał się następujący artykuł: ”[…] Rennes, 14 marca. Inspektor znanej firmy «Messageries Hachette» w Paryżu, pan M. Foubert, wyjechał 15 stycznia służbowo z Rennes do Bourges i od tego czasu wieść o nim zaginęła. Żona zwróciła się do ks. Mermeta o rozeznanie. Ks. Mermet oznajmił, że mąż jej został zamordowany, a ciało wrzucone do rzeki Cher, skąd prąd uniósł je już do Loary i w chwili obecnej ciało znajduje się w morzu koło St. Mazaire”. Rzeczywiście, wkrótce potem morze wyrzuciło zwłoki w oznaczonym z góry miejscu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>