PŁATKI KWIETNE CZ. II

Na podstawie dwudziestoletnich osobistych doświadczeń z pacjentami w praktyce przy ulicy Harley, a także jako konsultant wielu szpitali londyńskich, dr E. Bach wyodrębnił 38 podstawowych, negatywnych neuropsychicznych symptomów, które z kolei ulokował w siedmiu grupach, a to:

– 1. strach, 2. niepewność, 3. brak zainteresowania się aktualnością, 4. uczucie osamotnienia, 5. nadwrażliwość na otaczające wpływy, 6. całkowite zwątpienie, 7. chciwość i zazdrość.

Są to kierunki orientacyjne, czyli przewodniki dla prakty- ka-lekarza. Każda z tych grup obejmuje symptomy szczegółowe, według których dobiera się odpowiedni lek. Nie ma tu miejsca na bliższe omawianie metod dr. Bacha. Zainteresowanych kieruję do lektury specjalistycznej. Tymczasem jako przykład weźmy pierwszy z siedmiu powyższych tytułów: strach. Mamy tu 4 podobjawy: lęk przed czymś określonym, lęk nieokreślony, lęk przed utratą własnej woli i lęk przed ludźmi.

Rozpatrując to bardziej szczegółowo, otrzymamy: strach przed osamotnieniem, przed nowotworem, zimnem (wilgocią), ciemnością, śmiercią, końcem wszystkiego, przyszłością, strach o stan własnego zdrowia. Lęk wariacji, określonej ściśle rzeczy lub utraty świadomości. Strach przed utratą przyjaciół albo przed nędzą, przestrzenią itp.

Dr Bach zamknął listę stosowanych przez siebie leków. Ograniczył je do 38, czyli do liczby odpowiadającej ilości zasadniczych zachorowań. Te leki dr Bach sam zbierał, sam preparował i sam ich doświadczał. Wszystkie one są wyciągami z kwiatów, i to jedynie z kwiatów dziko rosnących. Kwiat, twierdził dr Bach, jest uosobieniem siły rozrodczej, jest jednocześnie wcieleniem piękna i estetyki, ofiarą dla przyszłości. Kwiaty są kwintesencją wegetacji wielkiej Natury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>