PŁATKI KWIETNE

Czym jest ciało fizyczne? Niczym. Truchłem marnym. Przedmiotem zdanym na rozkład, na gnicie. Szmatą jeno martwą, uwagi niegodną. Tylko duch, czyli rozum i wola, wcielają weń subtelne czucia, nadają treść i znaczenie życiu. Rozum i wola kierują naszym przeznaczeniem, a stąd wniosek logiczny: wszelkie niedomagania fizyczne z ducha biorą początek, z zachwianej równowagi nerwowo-psychi- cznej, z emocji. Tę dziedzinę jedynie należy leczyć, w niej szukać przyczyn zachorowania. Do takiego wniosku doszedł dr Edward Bach, lekarz niemiecki, praktykujący na początku tego stulecia w Londynie na znanej ulicy Harley, do której tylko sławom wstęp jest otwarty. Któregoś dnia dr Edward Bach, ku zdumieniu pacjentów, porzucił nagle intratną i zaszczyt przynoszącą ulicę Harley i przeniósł się do najdzikszego zakątka Walii, gdzie poświęcił się zbieractwu dziko rosnących kwiatów. Przeniósł się tam, bowiem doszedł do przekonania, że Natura i tylko Natura zdolna jest leczyć cierpienia drogą poprawy psychonerwowego systemu.

Najmniejsza dysharmonia stanu mentalnego, jakiś pozornie mało znaczący konflikt wywołuje u nas smutek, złość albo lęk, a te znajdują momentalnie odbicie w funkcjonalności ciała fizycznego.

Do psychicznie zdrowego organizmu nawet zakaźne ba kterie dostępu nie mają. Dlatego wzrok i uwaga nowoczesnego lekarza winny lekceważąco omijać wszelkie fizyczne niedomagania, jako zjawiska wtórne, natomiast całą uwagę w diagnozie należy skupić bezpośrednio na źródle, czyli na systemie nerwowym. Pacjent z momentem powrotu do równowagi psychicznej sam już potrafi wpłynąć na postęp w swojej dalszej kuracji. Każdy człowiek stanowi indywidualność, indywidualnie więc należy podchodzić do leczenia. Ta sama choroba może mieć zupełnie odmienne objawy, zależnie od typu człowieka, atmosfery, jaka go otacza, no i warunków pracy. Właśnie te objawy winny kierować diagnozą lekarza. Nazwijmy takie postępowanie „symptomatycznym”. Podkreślam tu jeszcze raz: interesować nas powinny symptomy zaburzeń neuropsychicznych, a później dopiero objawy fizyczne, jako wtórne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>