Poruszanie się pendolum cz. II

Siadałem przy stole odwrócony twarzą do północy (ściśle według kompasu), przede mną leżał rozpostarty arkusz papieru z wykreślonym i podzielonym na 360° kołem. W centrum tego koła kładłem szkiełko z rozmazem badanego preparatu. Trzymane nad nim pendulum, dotąd oscylujące z N na S, teraz nagle odchylało się w swoich wahaniach, tworząc stały jakiś kąt. Stwierdziłem, że wszystkie preparaty tejże bakterii lub tegoż pasożyta dają jednakowy kąt odchylenia. Wynotowałem w ten sposób szereg cyfr stałych dla rozmaitych preparatów. W celu uniknięcia sugestii przyjaciel podsuwał mi nieoczekiwane i nieznane rozmazy, ja zaś bez mikroskopu stawiałem diagnozę. Po kilku tygodniach takich eksperymentów doszedłem do 80% dokładności. Ale to jeszcze nie wszystko. Poradzono mi użyć igieł namagnetyzowanych, a mianowicie: na podków- kowy magnes kładłem dwie długie igły skierowane w przeciwnych kierunkach, a więc jedna z nich magnetyzo- wała się pozytywnie (N), druga zaś negatywnie (S). Przy drganiach pendulum trudno precyzyjnie określić kąt, pod jakim te wahania się kreślą, więc do tego służą igły. Gdy się wkłuje igłę pozytywną w którymś z punktów na obwodzie koła i odpowiada to kątowi odchylenia pendulum, wahadło natychmiast wraca do neutralnego położenia, czyli NS. To samo otrzymamy, wkłuwając igłę negatywną (S). Ona jednak zneutralizuje wahadło w zupełnie innym, nawet dalekim gdzieś punkcie. Tym sposobem otrzymamy dla każdego badanego przedmiotu dwie stałe cyfry: pozytywną (N) i negatywną (S).

Pamiętam, że rozmazy krwi malarycznej dawały kąt 50° (igła N) i to obojętnie, dla której formy malarii. Ale kąt negatywny różnił się, i co najciekawsze, różnice odpowiadały objawom klinicznym: forma malarii złośliwa (fal- ciparum malignum) dawała kąt negatywny największy (53°), tercjana nieco mniejszy (52°), a ąuartana najłagodniejszy (51°). W identyczny sposób ustaliłem: dla tripanosomy + 54°/ – 52°, leishmanii +46°/ – 49°, spirochety +40°/ -36°, filarii bancropti +’107 – 39° itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>