Prana fizyczna i zdrowia

Najprymitywniejsza, najgrubsza forma prany, czyli prana fizyczna albo prana zdrowia, ma być z lekka zaróżowiona jej promienie wchodzą i wychodzą prostopadle do powierzchni ciała, sięgając do 5 cm poza powierzchnię ciała. Podstawą wyjściową ich jest rdzeń kręgosłupa. Jeżeli promienie te opadają, czyli „więdną”, oznacza to chorobę najbliżej leżącego organu. Istota prany jest zawsze ta sama, tylko jej natężenie zmienia się zależnie od „planu”. Takich planów, poucza nas okultyzm i filozofia jogów, mamy aż siedem, przenikających się nawzajem. Rozum i duch kierują życiem, ale siedzibą ich nie jest bynajmniej jedynie mózg zamknięty w czaszce. Istnieje wiele innych centrów, z których emanują prądy odpowiadające temperamentowi, intelektowi lub chwilowym emocjom danej jednostki. Powtarzam : wszystkie promieniowania są tylko i jedynie praną, siłą życiową, biomagnetyzmem, bioplazmą i tak dalej nazw możemy wyliczyć wiele, ale wszystkie one w zasadzie są tylko synonimami. Każda komórka, wg szkoły hinduskiej, każdy najdrobniejszy atom wypełniony jest praną. W ten sposób powstają jakby odlewy, matryce albo sobowtóry komórek. Taki sobowtór praniczny nabiera właściwości statyki i ruchu swego pierwowzoru. Tak więc istnieją nawet matryce komórek zawieszonych w prądzie krwi, a także w sokach trawiennych. Zespół takich matryc tworzy tak zwane ciało eteryczne. Jako dokładne odbicie organizmu zdrowego, w razie choroby matryce te mają tendencję do zachowania początkowej, zdrowej formy i opierają się wszelkim chwilowym zniekształceniom, stając się jakby regulatorem normalnego życia, jego rozumną kontrolą. Wszelkie odchylenia od prawidłowości manifestują się natychmiast odpowiednimi koloiami najbliższej aury. Aura świetlna ciała eterycznego wystaje poza granice fizycznego ciała i ma właściwość spływania końcami palców. W chwili śmierci ciało astralne oddziela się od ciała fizycznego i błądzi czas jakiś, dając wizję duszy. Takie wizje stwierdzane były wielokrotnie przez najrozmaitsze komisje i nawet fotografowane. Ostatnio na Zachodzie, jak również w Związku Radzieckim, poświęca się tej dziedzinie wiele uwagi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>