SIŁA WODY

Działanie na pewne określone strefy ciała oraz wpływ tego działania na funkcjonalność narządów wewnętrznych badał także przez długie lata nasz dr Jan Żniniewicz w Poznaniu. Potrafił on z pomocą swojej siostry, Janiny, zbadać z górą 50 000 chorych i zdrowych, stosując na nich i na sobie ponad 200 000 eksperymentalnych i leczniczych zabiegów. Nie były to bynajmniej nakłuwania igiełkami ani przypiekanie hubą, lecz polewanie cienką a silną strugą zimnej wody. Na podstawie tych osobistych wieloletnich dociekań opracował dr Żniniewicz dokładne programy postępowania w poszczególnych wypadkach chorobowych, a także metody profilaktyczne hartowania ciała. Opublikował on dwa podręczniki. (Niestety, styl ich nazbyt zawiły i chaotyczny układ nie wpłynęły dodatnio na rozpowszechnienie tego skądinąd rewelacyjnie nowego podejścia do dziedziny wodolecznictwa.) Metoda i rozumowanie dr. Żni- niewicza nie odbiega daleko od akupunktury. Jego wynalazek, jako rodzimy, zasługuje na większą uwagę i głębsze teoretyczne opracowanie. Niestety, ani on sam, ani nikt DO nim nie potrafił tego naukowego odkrycia odpowiednio fareklamować i wprowadzić na rynek międzynarodowy.

Wpływ kąpieli wodnych na żywy organizm znany był od wieków, jeszcze przed Hipokratesem w Grecji. Istniał tam nawet specjalny zakon eskulapów, którzy zakładali „świątynie zdrowia”, coś w rodzaju naszych sanatoriów, usytuowanych blisko źródeł wodnych. Tam pacjenci poddawani byli zabiegom kąpielowym, masażom i specjalnej diecie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>