Skład naszego ciała

Jak wiemy, ciało nasze składa się przede wszystkim z wodoru i tlenu, stanowi to 88,5%. Węgiel i azot dopełniają wartości do 99,4%. Dotąd nie ustalono jeszcze na pewno, które ze znanych nam dzisiaj pierwiastków wchodzą w skład żywego organizmu i które są absolutnie do egzystencji niezbędne. Jedno należy stwierdzić, że prócz wodoru, węgla, tlenu i azotu na całą resztę naszego budulca przypada tylko 0,6%. Wyszukiwaniem tych nieznanych pierwiastków zajmuje się Narodowy Instytut Zdrowia w Kalifornii (National Institute of Health in California), duszą zaś tego Instytutu jest profesor Klaus Schwarz. Studia nad tym problemem wymagają precyzyjnej i kosztownej aparatury, dlatego nie każdy instytut biologii może sobie na to pozwolić. Te składniki naszego organizmu, stanowiące 0,6%, nazywamy „śladowymi”, jako że ich istnienie można stwierdzić jedynie śladem. My tu rozpatrzymy parę z nich, ostatnio odkrytych. Tak na przykład selen, pomimo znikomej ilości, odgrywa zdaje się olbrzymią i ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom degeneracyjnym wątroby, a także w zaniku mięśni. Dość dla przykładu powiedzieć, że jedna tylko cząstka selenu dodana do 10 milionów części pokarmu szczura wykazującego degenerację wątroby momentalnie powstrzymu- je stan patologiczny, przywracając normę. Także wiadome jest, że do prawidłowego uzębienia, zwłaszcza do mineralizacji zębów, niezbędny jest fluor i wanad, w proporcji 1 na milion. Do prawidłowego wzrostu potrzebna jest cyna w ilości 2 części na milion.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>