SOLE – CZY TYLKO SOLE?

Dr Schuessler z całą pewnością do entuzjastów kwiatowej kuracji by nie należał. Daleki był od takiej romantyczno- -filozoficznej teorii. Swoje dociekania oparł na ścisłych wnioskach wynikłych z doświadczeń laboratoryjnych swojej prywatnej kliniki w Oldenburgu. Głupstwo! – powiedział. – Żaden wyciąg kwietny nie potrafi odbudować zrujnowanej tkanki, jej trzeba dać sole: sole nieorganiczne. To nic, że one stanowią zaledwie 5% ciężaru ciała, ale bez nich cała przemiana materii, cały tak zwany metabolizm przestałby funkcjonować. Dr Schuessler wyodrębnił 12 głównych, elementarnych, niezbędnych do życia soli i nazwał je biochemicznymi. Czyż nie wspaniale? Dr Bach skomentował i sprowadził leczenie do 38 leków, a dr Schuessler wytwarza tylko 12 rodzajów soli. Niczego więcej chory nie potrzebuje.

Wiemy, że sole nieorganiczne wchodzą w skład każdej komórki zwierzęcej, tworząc stały, niewzruszony wzajemny stosunek. Rzeczywiście, każdy niedobór tej nieodzownie potrzebnej substancji powoduje chorobę, a nawet śmierć. Do niedawna jeszcze świat lekarski lekceważył te czynniki, jako że stanowią zaledwie 0,6% zawartości komórki. Tymczasem sole nieorganiczne spełniają trzy zasadnicze zadania:

– kształtują aparat kostny, nadając szkieletowi stałą i trwałą formę

– wiążąc się z produktami organicznymi, budują resztę tkanek

– regulują w płynach organicznych ich kwasowość, alkaliczność i zasolenie, umożliwiając utrzymanie koniecznej dla życia osnowy.

Jest rzeczą jasną, że wzajemny stosunek tych soli do siebie musi być w stałej równowadze. Szczególnie system nerwowy wymaga nienaruszonego składu wapna, potasu, sodu, żelaza i fosforu. Najmniejsze naruszenie tego stanu pociąga za sobą rozdrażnienie, a co za tym idzie, stan zapalny unerwionych tkanek. Stwierdził to najlepiej profesor Ringer w swoich doświadczeniach z mięśniem sercowym. Każda zmiana koncentracji soli wywierała momentalny wpływ na jego akcję (J.B. Orr – The Minerał Elements in Animal Nutrition). Oczywiście, każda z tkanek potrzebuje odmiennej proporcji soli mineralnych. Tak na przykład: kość wymaga przede wszystkim wapna, podczas gdy tkanka nerwowa bazuje na fosforze. Tylko krew winna zawierać w sobie wszystkie rodzaje soli potrzebne organizmowi, ona to bowiem zaopatruje komórki według z góry ustalonej recepty. A kto tę receptę ustala? Nie zastanawiajmy się! Pozostawmy tę sprawę przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>