Stosowanie namagnetyzowanego żelaza

Różne rodzaje „kompresów” metalowych winąć na dzień tułów czterometrowej długości sznurem miedzianych korali, skrzyżować na piersi, następnie dołem przez brzuch i związać od przodu. Na noc włożyć bransolety miedziane na obie ręce i na szyję…”.

Dr Mesmer, o którym była już mowa, także stosował namagnetyzowane żelazo. Nie szukając daleko, u nas w Polsce bardzo popularne było w swoim czasie używanie pierścionków i bransoletek miedzianych przeciwko reumatyzmowi. Spotykałem także podobne bransoletki na terenie Anglii. Cała ta procedura opierała się na wzajemnych radach dobrosąsiedzkich, bez naukowych dalszych badań. Takiej właśnie „dobrej rady” udzielił w roku 1929 doktorowi medycyny, Raulowi Aranjo, inżynier i biolog czeski, Jerzy Lachowski. Doktor Aranjo cierpiał od dawna na jakąś nieznaną infekcję płuc i żadne miejscowe autorytety lekarskie pomóc nie mogły. Inżynier Lachowski doradził noszenie miedzianej obręczy na szyi. Doktor Aranjo dostatecznie już był umęczony nieuleczalnością swojej choroby, więc pomimo wielce sceptycznego stosunku do tej pozornie znachorskiej metody zgodził się na jej zastosowanie. Systematycznie i konsekwentnie nosił obręcz przez kilka miesięcy, no i wyzbył się w końcu wszystkich dręczących go objawów. Odtąd dr Aranjo stał się najgorliwszym agitatorem i propagatorem metaloterapii, którą zaczął zalecać swoim pacjentom. Twierdził on w licznie publikowanych artykułach, że wszystkie, ale to dosłownie wszystkie zachorowania, jeżeli nie uleczone całkowicie, to skutecznie podleczone tą metodą być muszą. Obrazy mikroskopowe krwi wracają zazwyczaj do normy, a pacjenci w krótkim czasie nabierają wigoru, ich policzki nabierają rumieńców, a oczy blasku. W opinii dr. Aranjo metoda inżyniera Lachowskiego stanowi epokowy wynalazek. Opinię tę potwierdził entuzjastycznie profesor Sordello Attili – dyrektor radiologii w szpitalu San Spirito w Rzymie. Metoda Lachowskiego ma do dziś wielu zwolenników w świecie lekarskim Francji, Ameryki i Niemiec. Skłonni jesteśmy nazwać ten nieco odmienny kierunek metalolecznictwa metodą Lachowskiego, jako że on pierwszy nadał badaniom swoim poważny i naukowy charakter, a także uzasadnił eksperymenty laboratoryjnymi wynikami. Wyszedł on z założenia, że każda komórka w jądrze swoim zawiera spiralnie rozwinięte mikrowłókna, które służą do przyjmowania ultraczęstotliwych promieni kosmicznych, te zaś zdolne są przenikać sobą metale i kamienie. Ładunek tych kosmicznych promieni w żywym organizmie powinien być unormowany i stały, a każda zmiana w jego natężeniu powoduje zachorowanie. Ogromny wpływ na tę bio- magnoelektryczną gospodarkę wywiera podłoże gleby, rodzaj jej składników. Jedne z nich są przewodnikami prądów, inne nie. Żeby organizm ochronić przed szkodliwymi czynnikami, należy stosować specjalne filtry. Wobec zatruwania atmosfery wyziewami rozwijającego się przemysłu należy przyspieszyć akcję ratowania ludzkości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>