Temat radiestezji cz. II

Jak już ustaliliśmy, według radiestezji każdy pierwiastek i każda bakteria lub drobina wytwarza swoisty związek promieniotwórczy z otoczeniem, jest to tak zwane podstawowe, czyli fundamentalne promieniowanie. Niestety, nie da się opracować i zanotować tych stałych cyfr, są one różne dla każdego badacza i odpowiadają tylko jego indywidualnemu biomagnetycznemu ładunkowi. Na tym właśnie polega trudność kontroli naukowej radiestezyjnych osiągnięć. Niczego się tu nie da uogólnić ani udokumentować, dlatego właśnie radiestezja musi pozostać w sferze niepoważnych argumentacji.

A teraz, kiedyśmy przejrzeli jej nowoczesną wartość, zastanówmy się pokrótce, skąd ona do nas przyszła, jaka jest jej historia. W Muzeum Narodowym w Aleppo znajduje się figura metalowa przedstawiająca kapłana trzymającego w dłoniach coś w rodzaju różdżki jeżeli ta interpretacja jest trafna, byłoby to najstarsze wyobrażenie różdżki, jakie istnieje (około 1300 lat przed Chrystusem). Drugie podobne wyobrażenie jest już znacznie późniejsze i znajduje się w wiedeńskim Hofmuseum, jako eksponat nr 5014. Jest to ilustracja w manuskrypcie z 1420 r. naszej ery. Ze słownym opisem różdżki spotykamy się po raz pierwszy w dwutomowej biblii niejakiego Bazyliusa Valentinusa, w której poświęca on aż siedem stron procedurze różdżkarstwa. Biblia ta została przetłumaczona na język francuski w roku 1651. Na przełomie XVI i XVII wieku różdżkarstwo rozpowszechniło się już w całej Europie, ale zaczęto je otaczać różnymi misteriami o religijnym lub magicznym charakterze. Dlatego może wielu różdżkarzy przypłaciło swe praktyki życiem, zwłaszcza gdy w roku 1701 Święta Inkwizycja ogłosiła dekret zakazujący używania różdżki, jako wymysłu szatana. Prawdopodobnie nastąpiło to wskutek coraz popularniej stosowanej metody wykrywania tą drogą przestępstw kryminalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>