UZDRAWIACZE CUDOWNI

Leczenie tak zwanym nakładaniem rąk jest zjawiskiem bardzo starym, ślady jego możemy znaleźć we wszystkich księgach mądrości całego świata, ale najpopularniejsze stało się w dobie średniowiecznego chrześcijaństwa, gdzie każdy mnich, każdy pustelnik usiłował tym sposobem leczyć wiernych bezpośrednio albo imieniem Chrystusa. Oczywiście, inspiracja wyszła od Jezusa, który nie tylko sam czynił cuda, ale wyraźnie nakazywał takie działanie swoim apostołom, którzy „wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” {Ew. iw. Marka 6. 13). W owych czasach każde odchylenie od normy, psychiczne czy fizyczne, tłumaczone było działaniem szatana i dlatego wszelkie „nakładanie rąk” stawało się walką z szatanem. Jezus najczęściej kładł ręce na chorej części ciała, na oczach ślepca i uszach głuchego, ale w paru wypadkach uleczył na odległość (sługę centuriona) albo zwracał się po imieniu do złych mocy, nakazując opuszczenie chorego {Marek 9.25). Wszyscy naśladowcy Jezusa czynili swoje cuda w Jego imieniu, wiemy to z ich reguł lub pamiętników. Tak czynili pustelnicy: Paulinus, św. Ambroży, Makariusz z Aleksandrii, Pachomiusz i wielu innych. Nieraz te pasaże lecznicze były wyczerpujące i wymagały szczególnego skupienia. Sulpitius Sever opisuje, że zanim uzdrowił sparaliżowaną dziewczynkę. musiał się wpierw położyć krzyżem i odbyć dłuższą mo- dlitwę, później kazał podać olej, pobłogosławił go i wlał w usta pacjentki. Ta procedura z olejem wprowadzona została oficjalnie do egzorcyzmów i trwała do końca wieku czwartego. A w ogóle, czymże były tak zwane egzorcyzmy, jeżeli nie „nakładaniem rąk” w tej lub innej formie, z towarzyszeniem przepisanych formuł zaklęciowych, aby skutecznie zwalczyć szatana. Egzorcyzm bynajmniej nie wiąże się z chrześcijaństwem, gdyż, na ogół, Żydzi uważani byli przez Rzymian za magów i często wzywani do chorych. W wieku IV powstał specjalny urząd „egzorcystów” zatwierdzanych przez biskupów. Oni też nie tylko wypędzali diabła, ale i leczyli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>