Zabiegi kręgarskie a gruźlica

Nawet przy gruźlicy wielką ulgę może przynieść naprawa skrzywienia kręgów. W wypadku zajętych szczytów: II-III P, a przy płacie środkowym V P. Po zabiegach korekcyjnych chorzy od razu odczuwają poprawę, nabierają apetytu i przybierają na wadze.

Za pomocą zabiegów kręgarskich bardzo często potrafimy zatrzymać grożące życiu krwotoki. Trzeba jednak pamiętać, że np. dyslokacja kręgu szczytowego może powodować krwotok mózgowy (uwaga, kierowcy samochodowi i motocyklowi!).

– IV kręg karkowy daje krwotoki z nosa, VII-VIII – z płuc,

– II piersiowy – krwotoki krtani, V P – żołądkowe,

– IX i X P – krwotoki jelit, I L – pęcherza, IV – macicy,

– IV i V L – krwotoki odbytnicy, czyli tzw. hemoroidy.

Zadaniem autora tej książki nie jest bynajmniej nauczanie tego lub innego kierunku medycyny ani nawet udzielanie wyczerpujących instrukcji w postępowaniu leczniczym. Chodzi tu tylko o bardzo ogólną orientację. Ostrzega się dlatego czytelników przed błędnym rozumowaniem, jakie może wyniknąć na skutek powierzchownego przeglądu zależności niektórych objawów chorobowych od poszczególnych nerwów. Pozornie leczenie jest proste i łatwe: jeżeli defekt nastąpił gdzieś w górnym rejonie, to odpowiedzialność spada wyłącznie na kręgi górne i odwrotnie, jeżeli nas boli noga, to powodu należy szukać w którymś z kręgów dolnych. Niestety, tak nie jest. Funkcje nerwów są fantastycznie przemieszane, prócz zasadniczego i głównego zadania każdy prawie nerw spełnia tuzin innych sobie poruczonych zleceń dodatkowych. stąd właśnie, z tego przemieszania się funkcji wypływają zaskakujące nas niespodzianki, krańcowo odległe od siebie refleksy wykorzystane przez akupunkturę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>