Zniekształcenia mechaniczne kręgosłupa

Nawet wyobrazić sobie trudno, jak wiele naszych chwilowych albo chronicznych cierpień zależy od zniekształceń mechanicznych kręgosłupa. Jakąż drogą te zniekształcenia mogą nastąpić? Rozpatrzmy te możliwości kolejno:

– 1. Wstrząsanie długotrwałe, choćby nieznaczne, lecz często się powtarzające, powoduje osiadanie kręgów, a więc tym samym zaciskanie się otworów międzykręgowych. Zjawisko to spotykamy u traktorzystów, kierowców ciężarowych samochodów, kawalerzystów, a nawet wśród personelu obsługującego pociągi i autobusy.

– 2. Upadek – najczęściej występuje u sportowców różnego rodzaju. Dr Krukowski wykazał, badając młodzież, że jeszcze w dwa dni po meczu piłki nożnej w moczu grających występuje białko. Powoduje to ucisk splotu nerkowego (X para nerwów piersiowych). Zanotował on też ciekawy wypadek, kiedy to pięcioletnie dziecko po upadku ze stogu siana straciło na chwilę całkowicie mowę. Po odzyskaniu mowy pozostało jeszcze silne jąkanie, które trwało kilka lat, aż do chwili wykrycia dyslokacji dwóch górnych kręgów karkowych.

– 3. Uderzenie może także spowodować przemieszczenie kręgów bezpośrednio albo pośrednio przez wywołanie nagłego skurczu mięśni kręgosłupa lub uszkodzenie wiązadeł.

– 4. Nadwerężenie pod wpływem noszenia nadmiernych ciężarów. Najlepszym tego przykładem jest deformacja dolnych kręgów lędźwiowych wraz z kością miedniczą u kobiet w Ghanie, którym zwyczaj plemienny nakazuje dźwiganie na głowie drewna opałowego. Z reguły mają one wielkie trudności w procesie porodowym. Cesarskie cięcia są tu na porządku dziennym.

– 5. Osiadanie z racji zmian kostnych spowodowanych miażdżycą albo gruźlicą.

– 6. Pozycja nieprawidłowa przy siedzeniu, zwłaszcza w okresie szkolnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>